Podręcznik Study Circle

Podręcznik Study Circle

Powstał pierwszy w Polsce podręcznik szwedzkiej metody edukacji i aktywizacji dorosłych Study Circle, przygotowany przez praktyków i certyfikowanych trenerów. Zapoznaj się z metodą, uwzględniającą podstawowe wartości naszej cywilizacji, takie jak samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie.


Edukacja

Edukacja

Dzielimy się wiedzą! Korzystaj z naszych materiałów i prowadź zajęcia metodą Study Circle!