Poznaj nowoczesne metody aktywizacji społecznej!

Poznaj nowoczesne metody aktywizacji społecznej!

Wystąpienia dotyczące nowoczesnych form aktywizacji i panel o tym jak aktywizować znalazły się w programie seminarium, które 10 października odbyło się w Katowicach.

W seminarium uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, którzy zajmują się aktywizacją społeczną. W pierwszej części seminarium zaprezentowane zostały nowatorskie formy wspierające aktywność różnych grup społecznych. Prezentację "Study Circle – szwedzka metoda edukacji dorosłych" przedstawiła Anna Cebula – certyfikowana facylitatorka metody Study Circle oraz Izabella Kaznowska – koordynatorka projektu innowacyjnego "Study Circle – szwedzkie koło zamachowe". W części drugiej, w trakcie panelu dyskusyjnego, rozmawiano o skuteczności różnych form aktywizacji społecznej mieszkańców dzielnic dużych oraz małych miastach.

***
Nowoczesne metody aktywizacji społecznej
data: 10 października 2014 r. | godz.: 10:00-13:00
miejsce: Katowicach, ul. Floriana 7 (sala konferencyjna w Siedzibie Zarządu Solidarności)