Oferta szkoleniowa

Chcesz poznać szwedzką metodę edukacji i aktywizacji, czyli Study Circle? Skorzystaj z naszych szkoleń!

Ofertę szkoleniową kierujemy do:

  • osób prowadzących działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej itp.);
  • pracowników instytucji wspierających rozwój zainteresowań (ośrodki kultury, szkoły, biblioteki, organizacji hobbystyczne);
  • pracowników jednostki administracji publicznej (urzędy miast czy gmin, jak również instytucje takie jak policja);
  • pracowników instytucji pracujących z osobami (zwłaszcza młodymi), mającymi negatywne doświadczenia z edukacją formalną (placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze).

Osoby zainteresowane metodą Study Circle prosimy o kontakt:
Izabella Kaznowska
e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik
tel.: 32 739-55-12, 503-074-783
fax: 32 739-55-12 wew. 106