Dlaczego warto sięgnąć po metodę study circle?

Study Circle to metoda tania. Nie wymaga specjalistycznej kadry i innych zasobów. Grupa samoucząca się bazuje na potencjale osób, które ją tworzą.

Uczestnikom stwarza się takie warunki, które pozwalają swobodnie wymieniać się wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu angażowanie zewnętrznych ekspertów, trenerów czy doradców nie jest konieczne (chociaż nie wyklucza się tego).

Study Circle to metoda z przyszłością. Wpisuje się w trend uczenia się przez całe życie, rozwija umiejętność współpracy i inne kompetencje pożądane na rynku pracy. Study circle promuje nowy demokratyczny system edukacji, wspiera proces integracji i aktywizacji społecznej.

Study Circle to metoda uniwersalna. Sprawdza się w przypadku instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów biznesowych z całego świata.

Study Circle to metoda skuteczna. Skupiona na umiejętnościach i praktyce od ponad wieku wspiera edukację Skandynawów. Od kilkudziesięciu lat wykorzystywana jest także w innych częściach globu.