Co to jest Study Circle?

Study Circle to innowacyjna na polskim rynku metoda kształcenia osób dorosłych. Określa się ją także mianem grup samouczących się lub kół samokształceniowych.

Polega na tym, że osoby, które chcą zdobyć nową wiedzę czy umiejętności z jakiegoś zakresu, rozwiązać nurtujący je problem itp., spotykają się regularnie w małych grupach (Study Circles) w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu. Praca grupy jest wzbogacona o wiedzę i doświadczenie jej poszczególnych członków, które pozwalają spojrzeć na badane zagadnienie z wielu różnych perspektyw. Metoda Study Circle zakłada, że każdy dysponuje jakąś wiedzą, doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. W Szwecji, gdzie metoda jest stosowana od ponad wieku, co roku korzysta z niej około 2 miliony osób, uczestniczących w około 300 tysiącach grup.

Głównymi wyróżnikami metody Study Circle są:

  • bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników,
  • lider, który nadzoruje pracę grupy, ale nie musi posiadać wiedzy czy kwalifikacji związanych
    z jej tematyką,
  • plan pracy i materiały informacyjne pomocne w ​​pracy grupy.